„KORYJE“ mums rodomą pasitikėjimą siekiame pateisinti atsakingu darbu. Priimant sprendimus, siekiame atsakingo požiūrio. Siekiame, kad ir mūsų žodžiai būtų pilni atsakomybės – nekalbame to, ko nedarome, nežadame to, ko negalime ištesėti. Atsakomybė pasireiškia garbingu ir sąžiningu elgesiu su klientais, jų artimaisiais ir vienas su kitu.