Siūlome pagalbą namuose prižiūrint ir slaugant Jūsų neįgalų šeimos artimąjį 

Dienos socialinė globa asmens namuose – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjai:

·        vaikai su negalia,

·        suaugę asmenys su negalia,

·        senyvo amžiaus asmenys.

 

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų sudėtis:

·        maitinimo organizavimas (jei maistą pristato tarnybos), pagalba maitinantis, asmens maitinimas,

·        pagalba buityje ir namų ruošoje,

·        kasdienė asmens higiena ir priežiūra,

·        sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas,

·        palydėjimas į įvairias įstaigas,

·        kitos paslaugos, reikalingos siekiant asmeniui sudaryti galimybes gyventi savo namuose.

 

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų teikimo organizavimas:

      • iki 25 val. per savaitę asmens namuose,
      • iki 40 val. per savaitę asmens namuose asmeniui su negalia, kuriam nustatytas pirmojo arba antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Išimtiniais atvejais, kai asmeniui, atsižvelgiant į individualius jo poreikius ir savarankiškumą (asmeniui, iš šeimos narių negaunančiam pagalbos ir (ar) priežiūros, vienam gyvenančiam asmeniui ir kt.), reikia ilgesnės trukmės paslaugos, gali būti skiriama iki 70 val. per savaitę trukmės dienos socialinės globos asmens namuose paslauga.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas teikia:

·        socialiniai darbuotojai,

·        individualios priežiūros darbuotojai

 
nuotrauka

Paslaugos kaina

Paslauga yra mokama. Mokesčio dydis priklauso nuo gyventojo pajamų. 

Daugiau sužinoti apie paslaugas namuose galite:

Danų g. 15 A, Kaunas,

 el. paštas.: integralipagalba@gmail.com