Paslaugų kainos apskaičiavimo principai

Mokestis už suteiktas socialines paslaugas priklauso nuo paslaugos gavėjo pajamų. Jis apskaičiuojamas, remiantis Kauno miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, pasirašant trišalę sutartį tarp NTAC „Korys“,  Kauno m.savivaldybe ir paslaugas gaunančiu asmeniu.

Visais atvejais mokestis skaičiuojamas už faktiškai gautas paslaugas, t.y. jei asmuo gauna paslaugas ne visomis dienomis, jis moka proporcingai už teikiamų paslaugų trukmę dienomis arba suteiktų paslaugų trukmę valandomis asmens namuose.

 

Vietų skaičius ir paslaugų kaina

Dienos soc.globos namuose kainos yra orientacinės, nes priklauso nuo įvertintų valandų skaičiaus mėnesiui.
Paslaugų vietos ir mokėjimai