Psichologo veiklos uždaviniai

Pagrindinė psichologo veikla yra bendravimas su centro lankytojais, jų tėvais (globėjais) ir darbuotojais. Jis turi rūpintis lankytojų psichologiniu gerbūviu ir stengtis palaikyti teigiamą psichologinę nuotaiką tarp centre būnančių žmonių.

Ką psichologas Centre atlieka?

  • konsultuoja klientus, jų artimuosius ir darbuotojus dėl iškilusių problemų, susidariusių konfliktinių situacijų;
  • teikia kitiems specialistams metodines rekomendacijas darbui su klientais;
  • atlieka naujai atvykusių klientų psichologinį įvertinimą;
  • veda relaksacinius užsiėmimus individualiai ir grupėje;
  • organizuoja grupinius užsiėmimus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiams lavinti;
  • dalyvauja komandiniame darbe su kitais specialistais organizuojant grupines veiklas;
  • dalyvauja projektų įgyvendinimuose, naujai priimamų darbuotojų atrankose.