Visos socialinės globos paslaugos teikiamos vaikams, turintiems sunkią negalią.  Čia iki vėlaus vakaro veikia vaikų dienos centras, suteikiama galimybė laikinam atokvėpiui (iki 30 parų per metus) arba trumpalaikei globai (iki 5 parų per savaitę). Kasdien centras gali priimti iki 6 vaikų. Vaikams paslaugas teikia individualios priežiūros darbuotojas, socialinis darbuotojas, esant poreikiui – psichologas, slaugytojas bei kineziterapeutas. 

Taisyklės, gaunant socialinės globos paslaugas vaikams