2021 metų rugpjūčio 25 dieną Europos socialinių paslaugų kokybės ekspertai pripažino, kad mūsų dienos centruose teikiamos dienos socialinės globos paslaugos atitinka Europos socialinių paslaugų kokybės standartą EQUASS. Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad mūsų 1,5 metų trukusios pastangos buvo pastebėtos ir įvertintos. Labai tikime, kad gautas sertifikatas mums bus ne tik įvertinimas, bet ir paskata toliau tobulėti bei daryti viską, ką galime geriausiai dėl mūsų lankytojų.

Šiuo metu EQUASS kokybės sistema ES šalyse yra pripažinta kaip labiausiai tinkama socialiniame sektoriuje, nes šios sistemos kokybės principai geriausiai atliepia socialinių paslaugų gavėjų lūkesčius. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

EQUASS kokybės sistema – tai Europos reabilitacijos platformos iniciatyva sukurta sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos reikalavimus. Pagal EQUASS programas teikiamos visapusiškos paslaugos kokybės gerinimo, skatinimo, pripažinimo ir sertifikavimo srityse, kuriose laikomasi socialinėms paslaugoms Europoje keliamų kokybės reikalavimų. EQUASS iniciatyva siekiama socialinių paslaugų sektoriaus plėtros, skatinant paslaugų teikėjus gerinti kokybę, nuolat tobulėti, mokytis ir vystytis, kad paslaugų vartotojams visoje Europoje būtų garantuotos kokybiškos paslaugos. Socialines paslaugas teikiančios organizacijos turi galimybę įsitraukti į išorinį savo teikiamų paslaugų vertinimą Europos lygmenyje. Įstaiga, gavusi EQUASS kokybės sertifikatą, įrodo, kad įstaigos teikiamos paslaugos atitinka Europos socialinių paslaugų teikimo standartus.