Projektas „Integrali pagalba į namus neįgaliems asmenims Kauno mieste“

Negalią turinčių asmenų centras „Korys“ nuo 2016 m. rugsėjo 22 dienos su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0001 „Integrali pagalba į namus neįgaliems asmenims Kauno mieste“ sutartį. Finansavimas projektui buvo skirtas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“. Sutartis baigėsi 2022 m. vasario mėn. 28 d.

Projekto tikslas – suteikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) namuose, neįgaliems vaikams, darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims, bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams. Integrali pagalba teikiama 40 neįgalių asmenų, kuriems yra nustatyti specialieji poreikiai. Projekto vykdymo metu dirba 4  mobilios komandos. Komandoje dirba socialinis darbuotojas ir jo padėjėjai, sveikatos priežiūros specialistai – slaugytojai, jų padėjėjai bei kineziterapeutai.

Projekto metu buvo įsigyti 2 automobiliai, globos ir slaugos priemonės, padedančios teikti integralios pagalbos namuose paslaugas.

Įgyvendinat projektą, numatomos individualios ir grupinės konsultacijos 40 šeimos narių. Šeimos nariai konsultuojami tokiomis temomis, kaip neįgalaus šeimos nario priežiūros ypatumai, perdegimo sindromas ir jo profilaktika, prevencija. Projekte dirbantiems darbuotojams organizuojami mokymai pagal specializuotas programas.

Daugiau informacijos
apie projektą prašome teirautis tel. (8 37) 490415, mob. tel. 8 671 39 503

Lankstinukas

Finansuojama iš Europos socialinio fondo

Projekto vykdytojas:

Negalią turinčių asmenų centras „Korys“

Projekto aprašymas