Paslaugų kainos apskaičiavimo principai

Mokestis už suteiktas socialines paslaugas dienos centre, savarankiško gyvenimo namuose bei integralios pagalbos į namus projekte skaičiuojamas individualiai pagal asmens (arba jo šeimos) gaunamas pajamas, pasirašant trišalę sutartį tarp NTAC „Korys“,  Kauno m.savivaldybe ir paslaugas gaunančiu asmeniu. 

Visais atvejais mokestis skaičiuojamas už faktiškai gautas paslaugas, t.y. jei asmuo gauna paslaugas ne visomis dienomis, jis moka proporcingai už teikiamų paslaugų trukmę dienomis arba suteiktų paslaugų trukmę valandomis asmens namuose.

 

Mokėjimas už socialines paslaugas

Mokestis už dienos socialinės globos centre bei namuose suteiktas paslaugas yra ne daugiau kaip 20 procentų asmens gaunamų pajamų mėnesiui.

Jeigu asmuo gauna socialinės priežiūros paslaugas dienos centre (taip pat ir savarankiško gyvenimo namuose), tuomet mokestis neskaičiuojamas, jeigu asmens pajamos neviršija 244 eurų. Jeigu asmens pajamos yra 244-366 eur, tuomet mėnesiui skaičiuojama ne daugiau kaip 4 procentai gaunamų asmens pajamų. Jeigu asmens pajamos viršija 366 Eur, tuomet skaičiuojama ne daugiau nei 20 procentų asmens gaunamų pajamų.

Mokestis už suteiktas trumpalaikės socialinės globos paslaugas yra ne daugiau nei 80 procentų asmens gaunamų pajamų. Tais atvejais, kai asmuo gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma skiriama mokėjimui už trumpalaikę socialinę globą.

 

Aktuali informacija apie mokesčių paskaičiavimą:

Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymas

Kauno miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas