Asmuo (ar jo globėjas), norintis gauti socialines paslaugas Negalią turinčių asmenų centre „Korys“, turi kreiptis pagal gyvenamą vietą į seniūnijoje esančio Kauno m. Socialinių paslaugų centro socialinių paslaugų bendruomenei skyriaus socialinio darbo organizatorių. Užpildomi reikalingi dokumentai, kurie perduodami Kauno m. savivaldybės Socialinių paslaugų skyriui. Apie priimtą sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo/neskyrimo asmuo informuojamas per 30 kalendorinių dienų.

Aktuali informacija apie paslaugų skyrimą:

Socialinių paslaugų skyrimo ir teikimo Kauno m. savivaldybėje tvarkos aprašas

Susipažinti, ką reiškia kiekvienas socialinės paslaugos pavadinimas, galite  čia: 

Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų katalogas