ADMINISTRACIJA
Pareigos Vardas Pavardė Telefonas El. paštas Pareigybių aprašymai
Direktorė Diana Skemundrienė +370 67176385 diana.skemundriene@nckorys.lt Pareigybės aprašymas
Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams Kristina Čiuderienė +370 61208311 kristina.ciuderiene@nckorys.lt Pareigybės aprašymas
Vyresnysis specialistas apskaitai Daiva Audronė Sadauskienė +370 62053651 daiva.audrone.sadauskiene@nckorys.lt Pareigybės aprašymas
Vyresnysis specialistas dokumentų valdymui Ingrida Stasiulaitienė +370 37490415 info@nckorys.lt Pareigybės aprašymas
Vyresnysis specialistas viešiesiems pirkimams Aurelijus Stunžėnas ——— aurelijus.stunzenas@nckorys.lt Pareigybės aprašymas
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ASMENIMS SU JUDĖJIMO IR KOMPLEKSINE NEGALIA PADALINYS
Pareigos Vardas Pavardė Telefonas El. paštas Pareigybių aprašymai
Padalinio vedėja Daiva Buinickaitė +370 61588907 daiva.buinickaite@nckorys.lt Pareigybės aprašymas
Socialinė darbuotoja Rita Sigita Eidukevičienė +370 672 45337 rita.sigita.eidukeviciene@nckorys.lt Pareigybės aprašymas
Socialinė darbuotoja (užimtumui) Edita Maskaliūnienė +370 62023313 edita.maskaliuniene@nckorys.lt Pareigybės aprašymas
Socialinė darbuotoja (užimtumui) Rasa Matiženok +370 61942550 rasa.matizenok@nckorys.lt Pareigybės aprašymas
Socialinė darbuotoja (užimtumui) Dainė Venesa Rinkevičiūtė +370 61341695 daine.venesa.rinkeviciute@nckorys.lt Pareigybės aprašymas
Specialistas užimtumui Gintaras Čistovas +370 61812622 gintaras.cistovas@nckorys.lt Pareigybės aprašymas
Specialistas užimtumui Kristina Nargėlaitė +370 61808957 kristina.nargelaite@nckorys.lt Pareigybės aprašymas
Socialinė darbuotoja (užimtumui) Ingrida Bružienė +370 61795008 ingrida.speciute@nckorys.lt Pareigybės aprašymas
Psichologas Ramvydė Vitartaitė +370 68600217 ramvyde.vitartaite@nckorys.lt Pareigybės aprašymas
Kineziterapeutas Lina Kamandulienė +370 61303294 lina.kamanduliene@nckorys.lt Pareigybės aprašymas
Kineziterapeutas Svetlana Ūsė +370 61303294 svetlana.use@nckorys.lt Pareigybės aprašymas
Kineziterapeutas Erika Vengraitienė +370 61303294 erika.vengraitiene@nckorys.lt Pareigybės aprašymas
Slaugytojas Vaida Kupriūnienė vaida.kupriuniene@nckorys.lt Pareigybės aprašymas
Individualios priežiūros darbuotojai (bendras)   +370 61426762   Pareigybės aprašymas
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ASMENIMS SU INTELEKTO NEGALIA PADALINYS
Pareigos Vardas Pavardė Telefonas El. paštas Pareigybių aprašymai
Padalinio vedėja Sonata Glyškovė +370 64685729 sonata.glyskove@nckorys.lt Pareigybės aprašymas
Socialinė darbuotoja (savarankiško gyvenimo namai) Saulė Buzevičienė +370 69468328 saule.buzeviciene@nckorys.lt Pareigybės aprašymas
Socialinė darbuotoja (trumpalaikė globa ir dienos centras) Viktorija Jankauskaitė +370 67881205 viktorija.jankauskaite@nckorys.lt Pareigybės aprašymas
Socialinė darbuotoja (užimtumui) Lina Deimantavičiūtė +370 61738258 lina.deimantaviciute@nckorys.lt Pareigybės aprašymas
Socialinė darbuotoja (užimtumui) Gintė Bieliukaitė +370 69879295 ginte.bieliukaitė@nckorys.lt Pareigybės aprašymas
Socialinė darbuotoja (užimtumui) Santa Adomaitytė +370 62032821 santa.adomaityte@nckorys.lt Pareigybės aprašymas
Socialinė darbuotoja (užimtumui) Deimantė Petkevičiūtė +370 61529709 deimante.petkeviciute@nckorys.lt Pareigybės aprašymas
Specialistas užimtumui Irena Knašienė +370 64705149 irena.knasiene@nckorys.lt Pareigybės aprašymas
Psichologas Vilma Darčianovienė +370 61967853 vilma.darcianoviene@nckorys.lt Pareigybės aprašymas
Kineziterapeutas Rita Atkočiūnienė rita.atkociuniene@nckorys.lt Pareigybės aprašymas
Kineziterapeutas Brigita Čerkė brigita.cerke@nckorys.lt Pareigybės aprašymas
Slaugytojas Loreta Purauskienė +370 62067358 loreta.purauskiene@nckorys.lt Pareigybės aprašymas
Individualios priežiūros darbuotojai Trumpalaikė socialinė globa, bendras tel. Nr. +370 61769821 Pareigybės aprašymas
Individualios priežiūros darbuotojai (bendras) Dienos centras, bendras tel. nr. +370 61972883 Pareigybės aprašymas
PASLAUGŲ NAMUOSE PADALINYS
Pareigos Vardas Pavardė Telefonas El. paštas Pareigybių aprašymai
Padalinio vedėja Judita Kliūčienė +370 67139503 judita.kliuciene@nckorys.lt Pareigybės aprašymas
Socialinė darbuotoja  Asta Augulienė +370 61718244 (laikinai neveikia)  asta.auguliene@nckorys.lt Pareigybės aprašymas
APTARNAVIMO IR ŪKIO PADALINYS
Pareigos Vardas Pavardė Telefonas El. paštas Pareigybių aprašymai
Aptarnavimo ir ūkio padalinio vadovas Benediktas Paulauskas +370 61556606 benediktas.paulauskas@nckorys.lt Pareigybės aprašymas
Aptarnavimo ir ūkio specialistas Gentautas Pangonis +370 62052940 gentautas.pangonis@nckorys.lt Pareigybės aprašymas
Vyr. virėja Sigita Janeckienė +370 69565885 sigita.janeckiene@nckorys.lt Pareigybės aprašymas
Virėja Aldona Gagilienė   aldona.gagiliene@nckorys.lt Pareigybės aprašymas
Vairuotojas Rytis Blažaitis +370 67420559 rytis.blazaitis@nckorys.lt Pareigybės aprašymas
Vairuotojas Rolandas Šmigelskis +370 61121493 rolandas.smigelskis@nckorys.lt Pareigybės aprašymas
Vairuotojas Virgilijus Radžvila +370 67881203 virgilijus.radzvila@nckorys.lt Pareigybės aprašymas