“KORYJE” kiekvienas yra reikalingas. Todėl mūsų organizacijoje gerbiamas ir vertinamas kiekvieno kliento ir darbuotojo skirtingumas, nuomonė. Kliento negalia netrukdo matyti jo stipriųjų pusių. Skirtinga darbuotojų nuomonė leidžia į įvairius reiškinius pažiūrėti iš platesnės perspektyvos. Gerbiami organizacijos tikslai kaip didžiausias gėris, kuriam pasiekti kiekvienas siekia įnešti savo indėlį.