Paskirtis

Savarankiško gyvenimo namuose  apgyvendinami iš dalies nesavarankiški  negalią turintys asmenys, kurie dėl sveikatos būklės negali gyventi visiškai savarankiškai savo namuose ir socialinių paslaugų, teikiamų jų namuose ar kitose nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose, nepakanka. 

Paslaugos teikimo principai bei tikslai

Čia vyrauja kasdieninė namų aplinka, kurią kuria patys šiuose namuose gyvenantys gyventojai, padedami dirbančio personalo. Šiuose namuose žmogus yra mokomas savarankiškumo, saviraiškos, tobulėjimo laisvės, sudaromos sąlygos užimtumui, poilsiui ir darbinei veiklai. Darbuotojai orientuoti į konkretų žmogų, jam padeda ne daugiau negu jam pačiam tikrai to reikia, suteikdami ne tik žinių, bet ir ugdydami praktinius gyvenimo įgūdžius bei skiepydami pozityvias vertybines nuostatas. Pagalba teikiama tvarkantis finansus, asmens higienos klausimais, vartojant medikamentus, įgyjant savitvarkos įgūdžių, konstruktyvios socialinės patirties, ieškant gyvenamos vietos ir įsikuriant naujame būste, įsidarbinant ar renkantis norimą specialybę. Svarbiausias šių namų bendruomenės tikslas išugdyti socialiai atsparų bendruomenės žmogų, pasitikintį savimi, kad galėtų pasirūpinti savimi ateityje, galintį gyventi visavertį gyvenimą ir integruotis į visuomenę.

Vidaus tvarkos taisyklės savarankiško gyvenimo namuose (Pabiržės g. 26).

Kur mus rasti?

Negalią turinčių asmenų centro „KORYS“ savarankiško gyvenimo namai įkurti adresu Pabiržės g. 26, Kaunas.  Dėl priėmimo kreiptis į savo gyvenamosios vietos seniūniją.