Paslaugos teikimo sąlygos

Trumpalaikė socialinė globa gali būti teikiama iki  5 dienų per savaitę, neribojant bendros paslaugos teikimo trukmės metuose arba iki 6 mėnesių per metus, jei trumpalaikė globa teikiama neribojant paslaugos teikimo trukmės per savaitę. Todėl dažnai Centras tampa žmogui ta vieta, kurioje jis praleidžia didžiąją savo laiko dalį. Todėl stengiamės užtikrinti gyventojui saugią, specialiesiems poreikiams pritaikytą, patogią, jaukią ir privatumą garantuojančią aplinką. 

Pritaikymas

Centras yra įrengtas gyvenamajame rajone, adresu Pabiržės g. 26, Kaunas. Jo  buvimo vieta yra lengvai pasiekiama visuomeniniu transportu, todėl apgyvendinti žmonės nesijaučia atskirti nuo vietos bendruomenės, juos dažnai lanko artimieji, draugai ir pažįstami. Įstaigoje yra įrengtas keltuvas, kuriuo gali naudotis bet kokio savarankiškumo asmuo ir  be ypatingų sunkumų patekti į Centro rekreacinę zoną -t.y. į kiemą, jame esančią pavėsinę ir atgal į gyvenamas patalpas. Gyvenamoji aplinka ir erdvė yra pritaikyta kasdieniniam gyvenimui, gyventojas turi galimybę pailsėti, užsiimti mėgstama veikla, ruošti sau maistą, bendrauti su artimaisiais ir draugais. 

Principai ir vertybės

Vienas svarbiausių Centro paslaugų teikimo principų įgyvendinamas palaikant ir skatinant gyventojo savarankiškumą jo galimybių ribose. Todėl siekiame palaikyti ir motyvuoti gyventoją pačiam tvarkytis savo kambarį, drabužius, atlikti ir pasirūpinti asmens higiena, prisidėti prie bendros aplinkos tvarkymo. Tokia aplinka ir vyraujantis požiūris, kad gyventojas atsakingas už savo kambarį, jo priežiūrą, švarą jame ir visos įstaigos aplinką, kiek tai leidžia jo sveikatos būklė ir savarankiškumas, leidžia pasijusti jam šeimininku, o ne svečiu ar svetimu. Apgyvendintam gyventojui labai svarbu jaustis savu ir reikalingu nepriklausomai nuo savo fizinės būklės, charakterio ar asmeninių savybių. Todėl dirbančio personalo pastangomis kuriami pagarbos ir supratimu grįsti tarpusavio santykiai, kurie yra neatsiejamas gyventojo gyvenimo kokybės garantas.  

Vidaus tvarkos taisyklės gaunant trumpalaikės socialinės globos paslaugas